Seresto

 

FRONTLINE

 

Antiparasitaris frontline per gossos i gats:

Una altre de les primeres marques que s'encarreguen de la desparasitació dels nostres amiguets.

Les seves famoses pipetes FRONTLINE TRI-ACT són el buc insígnia de la marca.

Puces, paparres i mosquits ... ¡Tremolau, tenim Frontline!

  • ARPPE
  • PICART SELECT
  • PURINA FELIX
  • SCALIBOR
  • FREEDOG
  • ORIJEN